Torbjörn Selin

Torbjörn är Överlevnadexpert och driver All In Nature Sweden AB:

”Min upplevelse är att er pulka ligger mycekt stabilare i spåret än övriga konkurrenter. Den tippar inte lika lätt och glider inte ner lika lätt i slänter. Jag gillar robustheten. Jag gillar packsäcken och att man lätt kan tömma pulkans innehåll genom att lyfta ur den. Då kan man exempelvis köra snö vid bivackbygge eller göra om den till bår."

Customer stories
Torbjörn Selin
https://www.instagram.com/allinnaturesweden/