Milka Raulin

Milka är Mamma, ingenjör, författare och filmskapare samt en ”7 summit climber” och den yngsta polskan att korsa Grönland.

”Jemtlander var perfekt för mig. För att vara självförsörjande på Grönlandsexpeditionen var jag tvungen att dra 94 kg i pulkan. Parallellt med låg vikt var den pålitlig och robust. Och en plast av god kvalitet med möjlighet att göra ytterligare hål.

Hemsida: www.milkaraulin.pl
Facebook: @silamarzenmilkaraulin

Customer stories
Milka Raulin
https://www.instagram.com/milka.raulin